Bestuur

Het bestuur van de VG Schiphol bestaat uit de volgende leden:

Voorzitter             J.S.A. Uijen                       

-          Vertegenwoordigt het bestuur naar NVOG en andere organisaties

Secretaris             Mevr. A.H. Leeuw-Knol

-          Verzorgt de verslaggeving en correspondeert met leden en derden.           

-          Onderhoudt de contacten met Schiphol Group.           

-          Ondersteunt C. Volker met bijhouden ledenadministratie

Penningmeester    J.A. Platjouw

-          Draagt zorg voor inning contributies en betaling rekeningen            

-          Voert de financiële administratie        

-          Stelt jaarrekening en jaarlijkse begroting op  

Bestuurslid            J.J.A. van Bennekom   

-          Vice-voorzitter van de vereniging        

-          Ondersteunt de voorzitter en secretaris            

-          Vertegenwoordigt mede het bestuur naar derden            

Bestuurslid            P. J. Pollemans                       

-          Vertegenwoordigt mede het bestuur naar NVOG organisaties

Bestuurslid            R. van Halm           

-          Middelpunt van nieuwsverzamelen en onderhoud website

Bestuurslid            Mevr. M.J.J. de Boer                       

-          Algemene Bestuurszaken

Bestuurslid            W.R. Schrijver                     

-          Algemene bestuurszaken

Het laatste nieuws

Kleine pensioenen vanaf 2018 bundelen

woensdag 30 augustus 2017
Pensioenfondsen en verzekeraars kunnen binnenkort kleine pensioenen bij elkaar optellen in plaats van deze uit te keren. Zo bouwen mensen, vooral tijdelijke krachten, meer op. En houdt het geld zijn pensioenbestemming. Het kabinet stuurde vandaag een wetsvoorstel aan de Tweede Kamer. Het is de bedoeling dat de nieuwe regels per 1 januari 2018 van kracht gaan.

>> Lees verder

Internetconsultatie waardeoverdracht klein pensioen

vrijdag 04 augustus 2017
Op internet is het ontwerpbesluit gepubliceerd tot wijziging van het Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling en het Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965 in verband met de Wet waardeoverdracht klein pensioen.

>> Lees verder

Fusies mogelijk voor bedrijfstakpensioenfondsen

vrijdag 07 juli 2017
Het kabinet wil het verplichtgestelde bedrijfstakpensioenfondsen makkelijker maken om te fuseren. Daarom krijgen deze pensioenfondsen de ruimte om hun pensioenvermogen na een fusie tijdelijk gescheiden te houden. Dat mag nu nog niet. De ministerraad heeft daarmee ingestemd op voorstel van staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

>> Lees verder