Nieuws van de vereniging

NVOG Nieuwsbrief 32, 2017

zaterdag 12 augustus 2017

<<leesmeer>>

overlijden S.H. (Jim) Gan

dinsdag 08 augustus 2017

<<leesmeer>>

Raakpunten 112, augustus 2017

dinsdag 01 augustus 2017

<<leesmeer>>

NVOG Nieuwsbrief 31, 2017

vrijdag 28 juli 2017

<<leesmeer>>

AIRePORT juli 2017

dinsdag 25 juli 2017

<<leesmeer>>

Raakpunten 111-juli 2017

dinsdag 25 juli 2017

<<leesmeer>>

NVOG Nieuwsbrief 30, 2017

dinsdag 25 juli 2017

<<leesmeer>>

NVOG Nieuwsbrief 29, 2017

dinsdag 25 juli 2017

<<leesmeer>>

NVOG Nieuwsbrief 25, 2017

dinsdag 25 juli 2017

<<leesmeer>>

NVOG Nieuwsbrief 26, 2017

dinsdag 25 juli 2017

<<leesmeer>>

NVOG Nieuwsbrief 27, 2017

dinsdag 25 juli 2017

<<leesmeer>>

NVOG Nieuwsbrief 28, 2017

dinsdag 25 juli 2017

<<leesmeer>>


Nieuws van derden

Kleine pensioenen vanaf 2018 bundelen

woensdag 30 augustus 2017

Pensioenfondsen en verzekeraars kunnen binnenkort kleine pensioenen bij elkaar optellen in plaats van deze uit te keren. Zo bouwen mensen, vooral tijdelijke krachten, meer op. En houdt het geld zijn pensioenbestemming. Het kabinet stuurde vandaag een wetsvoorstel aan de Tweede Kamer. Het is de bedoeling dat de nieuwe regels per 1 januari 2018 van kracht gaan.

>> Lees meer...

Internetconsultatie waardeoverdracht klein pensioen

vrijdag 04 augustus 2017

Op internet is het ontwerpbesluit gepubliceerd tot wijziging van het Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling en het Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965 in verband met de Wet waardeoverdracht klein pensioen.

>> Lees meer...

Fusies mogelijk voor bedrijfstakpensioenfondsen

vrijdag 07 juli 2017

Het kabinet wil het verplichtgestelde bedrijfstakpensioenfondsen makkelijker maken om te fuseren. Daarom krijgen deze pensioenfondsen de ruimte om hun pensioenvermogen na een fusie tijdelijk gescheiden te houden. Dat mag nu nog niet. De ministerraad heeft daarmee ingestemd op voorstel van staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

>> Lees meer...

Oplossing voor mensen met klein pensioen

vrijdag 12 mei 2017

In plaats van mensen te verplichten om tussentijds kleine pensioenbedragen op te nemen, gaan pensioenfondsen en verzekeraars deze kleine pensioenen samenvoegen. Door deze te bundelen, krijgen die kleine pensioenen een echte pensioenbestemming. De ministerraad heeft daarmee ingestemd op voorstel van staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

>> Lees meer...

Verhogen rekenrente leidt tot generatie-effecten

maandag 30 januari 2017

Het verhogen van de huidige rekenrente leidt tot generatie-effecten en zorgt niet dat de financiŽle positie van pensioenfondsen verbetert. Dat blijkt uit een doorrekening die het Centraal Planbureau op verzoek van staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft gemaakt. Het kabinet vindt dat jong ťn oud op een goed pensioen moeten kunnen rekenen en vindt het verhogen van de rekenrente dan ook niet wenselijk.

>> Lees meer...

Nauwelijks pensioenkortingen in 2017 dus geen wijziging hersteltermijn

vrijdag 27 januari 2017

Het overgrote deel van de pensioenfondsen hoeft dit jaar geen kortingen door te voeren. Daarom wijzigt het kabinet de wettelijke hersteltermijnen voor pensioenfondsen niet.

>> Lees meer...

Pensioenknip half jaar langer mogelijk

vrijdag 02 december 2016

Mensen met een pensioen in de vorm van een premie- of kapitaalregeling† kunnen nog tot 1 juli 2017 een tijdelijke uitkering voor maximaal twee jaar aankopen. De regeling Pensioenknip wordt door staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid met een half jaar verlengd.

>> Lees meer...

Kabinet neemt compenserende maatregelen vanwege verhoging pensioenpremie

vrijdag 25 november 2016

De ministerraad heeft besloten in 2017 extra middelen beschikbaar te stellen voor de arbeidsvoorwaarden bij onderwijs- en kabinetswerkgevers. Aanleiding is de gisteren door het ABP vastgestelde verhoging van de pensioenpremie volgend jaar.

>> Lees meer...

Nieuwe regels voor aparte indexatiedepots voor pensioenfondsen

vrijdag 14 oktober 2016

Pensioenfondsen mogen aparte potjes aanhouden, onder andere voor indexatie van pensioenen. Sinds de invoering van de nieuwe financiŽle toezichtregels voor pensioenen vanaf 1 januari 2015 mogen fondsen niet meer indexeren dan hun financiŽle positie toelaat. Dat geldt normaal gesproken ook bij de inzet van depots. Om bepaalde arbeidsvoorwaardelijke afspraken over een wijziging van de pensioenregeling te vergemakkelijken, wordt nu onder†strikte voorwaarden toegestaan dat fondsen tijdelijk extra indexatie uit een depot mogen verlenen.

>> Lees meer...

Hoofdlijnennotitie Kennisvragen 2017/2018

dinsdag 11 oktober 2016

Vandaag presenteert het ministerie SZW zijn nieuwe onderzoeksagenda: de Hoofdlijnennotitie Kennisvragen 2017/2018. De Hoofdlijnennotitie bevat 75 kennisvragen en laat op een overzichtelijke manier zien op welke onderwerpen SZW zich de komende jaren zal gaan focussen. Veel van de vragen zullen door of in samenwerking met externe kennispartners uitgewerkt gaan worden.

>> Lees meer...
Het laatste nieuws

Kleine pensioenen vanaf 2018 bundelen

woensdag 30 augustus 2017
Pensioenfondsen en verzekeraars kunnen binnenkort kleine pensioenen bij elkaar optellen in plaats van deze uit te keren. Zo bouwen mensen, vooral tijdelijke krachten, meer op. En houdt het geld zijn pensioenbestemming. Het kabinet stuurde vandaag een wetsvoorstel aan de Tweede Kamer. Het is de bedoeling dat de nieuwe regels per 1 januari 2018 van kracht gaan.

>> Lees verder

Internetconsultatie waardeoverdracht klein pensioen

vrijdag 04 augustus 2017
Op internet is het ontwerpbesluit gepubliceerd tot wijziging van het Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling en het Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965 in verband met de Wet waardeoverdracht klein pensioen.

>> Lees verder

Fusies mogelijk voor bedrijfstakpensioenfondsen

vrijdag 07 juli 2017
Het kabinet wil het verplichtgestelde bedrijfstakpensioenfondsen makkelijker maken om te fuseren. Daarom krijgen deze pensioenfondsen de ruimte om hun pensioenvermogen na een fusie tijdelijk gescheiden te houden. Dat mag nu nog niet. De ministerraad heeft daarmee ingestemd op voorstel van staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

>> Lees verder