Nieuws van de vereniging

NVOG Nieuwsbrief 54, 2017

vrijdag 15 december 2017

<<leesmeer>>

NVOG LO Nieuwsbrief 3, december 2017

woensdag 13 december 2017

<<leesmeer>>

DNB Nieuwsbrief 12-2017

dinsdag 12 december 2017

<<leesmeer>>

NVOG Nieuwsbrief 52, 2017

zaterdag 09 december 2017

<<leesmeer>>

NVOG Nieuwsbrief 53, 2017

zaterdag 09 december 2017

<<leesmeer>>

Raakpunten 116 december 2017

vrijdag 01 december 2017

<<leesmeer>>

Schipholpas

woensdag 29 november 2017

<<leesmeer>>

NVOG Nieuwsbrief 51, 2017

dinsdag 28 november 2017

<<leesmeer>>

NVOG Nieuwsbrief 50, 2017

dinsdag 28 november 2017

<<leesmeer>>

Raakpunten 115 november 2017

dinsdag 28 november 2017

<<leesmeer>>

NVOG Nieuwsbrief 49, 2017

dinsdag 28 november 2017

<<leesmeer>>

NVOG Nieuwsbrief 48, 2017

dinsdag 28 november 2017

<<leesmeer>>

NVOG Nieuwsbrief 47, 2017

dinsdag 28 november 2017

<<leesmeer>>

AIRePORT november 2017

dinsdag 28 november 2017

<<leesmeer>>


Nieuws van derden

Aan de slag met de arbeidsmarkt en pensioen

vrijdag 15 december 2017

Het kabinet streeft naar een gezond pensioenstelsel en een fitte arbeidsmarkt, die opgewassen zijn tegen de ontwikkelingen van nu en de toekomst. Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil daarom de komende periode aan tafel met werknemers- en werkgeversorganisaties over de arbeidsmarkt en het pensioenstelsel. Daarnaast begint de minister alvast met de uitwerking van een aantal specifieke maatregelen. In 2020 moeten de belangrijkste wetswijzigingen in werking treden. Dit staat in de brief ?Balans op de arbeidsmarkt? die aan de Tweede Kamer is gezonden.

>> Lees meer...

Koolmees: meer pensioen door samenvoegen kleine pensioentjes

dinsdag 21 november 2017

Vanaf 2019 kunnen pensioenuitvoerders kleine pensioentjes overdragen aan de nieuwe uitvoerder van een deelnemer, zodat je ook met dat oude geld blijft sparen voor je pensioen. Daarmee krijg je later meer pensioen.

>> Lees meer...

Internetconsultatie waardeoverdracht klein pensioen

vrijdag 04 augustus 2017

Op internet is het ontwerpbesluit gepubliceerd tot wijziging van het Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling en het Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965 in verband met de Wet waardeoverdracht klein pensioen.

>> Lees meer...

Fusies mogelijk voor bedrijfstakpensioenfondsen

vrijdag 07 juli 2017

Het kabinet wil het verplichtgestelde bedrijfstakpensioenfondsen makkelijker maken om te fuseren. Daarom krijgen deze pensioenfondsen de ruimte om hun pensioenvermogen na een fusie tijdelijk gescheiden te houden. Dat mag nu nog niet. De ministerraad heeft daarmee ingestemd op voorstel van staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

>> Lees meer...

Oplossing voor mensen met klein pensioen

vrijdag 12 mei 2017

In plaats van mensen te verplichten om tussentijds kleine pensioenbedragen op te nemen, gaan pensioenfondsen en verzekeraars deze kleine pensioenen samenvoegen. Door deze te bundelen, krijgen die kleine pensioenen een echte pensioenbestemming. De ministerraad heeft daarmee ingestemd op voorstel van staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

>> Lees meer...

Verhogen rekenrente leidt tot generatie-effecten

maandag 30 januari 2017

Het verhogen van de huidige rekenrente leidt tot generatie-effecten en zorgt niet dat de financiŽle positie van pensioenfondsen verbetert. Dat blijkt uit een doorrekening die het Centraal Planbureau op verzoek van staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft gemaakt. Het kabinet vindt dat jong ťn oud op een goed pensioen moeten kunnen rekenen en vindt het verhogen van de rekenrente dan ook niet wenselijk.

>> Lees meer...

Nauwelijks pensioenkortingen in 2017 dus geen wijziging hersteltermijn

vrijdag 27 januari 2017

Het overgrote deel van de pensioenfondsen hoeft dit jaar geen kortingen door te voeren. Daarom wijzigt het kabinet de wettelijke hersteltermijnen voor pensioenfondsen niet.

>> Lees meer...

Pensioenknip half jaar langer mogelijk

vrijdag 02 december 2016

Mensen met een pensioen in de vorm van een premie- of kapitaalregeling† kunnen nog tot 1 juli 2017 een tijdelijke uitkering voor maximaal twee jaar aankopen. De regeling Pensioenknip wordt door staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid met een half jaar verlengd.

>> Lees meer...

Kabinet neemt compenserende maatregelen vanwege verhoging pensioenpremie

vrijdag 25 november 2016

De ministerraad heeft besloten in 2017 extra middelen beschikbaar te stellen voor de arbeidsvoorwaarden bij onderwijs- en kabinetswerkgevers. Aanleiding is de gisteren door het ABP vastgestelde verhoging van de pensioenpremie volgend jaar.

>> Lees meer...

Nieuwe regels voor aparte indexatiedepots voor pensioenfondsen

vrijdag 14 oktober 2016

Pensioenfondsen mogen aparte potjes aanhouden, onder andere voor indexatie van pensioenen. Sinds de invoering van de nieuwe financiŽle toezichtregels voor pensioenen vanaf 1 januari 2015 mogen fondsen niet meer indexeren dan hun financiŽle positie toelaat. Dat geldt normaal gesproken ook bij de inzet van depots. Om bepaalde arbeidsvoorwaardelijke afspraken over een wijziging van de pensioenregeling te vergemakkelijken, wordt nu onder†strikte voorwaarden toegestaan dat fondsen tijdelijk extra indexatie uit een depot mogen verlenen.

>> Lees meer...
Het laatste nieuws

Aan de slag met de arbeidsmarkt en pensioen

vrijdag 15 december 2017
Het kabinet streeft naar een gezond pensioenstelsel en een fitte arbeidsmarkt, die opgewassen zijn tegen de ontwikkelingen van nu en de toekomst. Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil daarom de komende periode aan tafel met werknemers- en werkgeversorganisaties over de arbeidsmarkt en het pensioenstelsel. Daarnaast begint de minister alvast met de uitwerking van een aantal specifieke maatregelen. In 2020 moeten de belangrijkste wetswijzigingen in werking treden. Dit staat in de brief ?Balans op de arbeidsmarkt? die aan de Tweede Kamer is gezonden.

>> Lees verder

Koolmees: meer pensioen door samenvoegen kleine pensioentjes

dinsdag 21 november 2017
Vanaf 2019 kunnen pensioenuitvoerders kleine pensioentjes overdragen aan de nieuwe uitvoerder van een deelnemer, zodat je ook met dat oude geld blijft sparen voor je pensioen. Daarmee krijg je later meer pensioen.

>> Lees verder

Internetconsultatie waardeoverdracht klein pensioen

vrijdag 04 augustus 2017
Op internet is het ontwerpbesluit gepubliceerd tot wijziging van het Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling en het Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965 in verband met de Wet waardeoverdracht klein pensioen.

>> Lees verder